Αμυντική Βιομηχανία: Από κρατικοδίαιτη κρατική σε κρατικοδίαιτη ιδιωτική;

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 22 Δεκεμβρίου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας υπέγραψε την συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και του πλειοδότη του διαγωνισμού για την ΕΛΒΟ, αναφορικώς με το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να συμμετάσχει με ποσοστό μέχρι 21% στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας που ονομάσθηκε “ΕΛΒΟ 2020”. Αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι μέχρι … Continue reading Αμυντική Βιομηχανία: Από κρατικοδίαιτη κρατική σε κρατικοδίαιτη ιδιωτική;