Αμυντική βιομηχανία: ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σε χθεσινή τελετή του Ινστιτούτου Έρευνας & Αναπτύξεως Αμυντικής Βιομηχανίας – Τουρκικού Συμβουλίου Επιστημονικών & Τεχνολογικών Ερευνών (TÜBİTAK-SAGE) μίλησε πανηγυρικώς για το εγχώριο πρόγραμμα αναπτύξεως Πυραυλικού Συστήματος Αεραμύνης Μακράς Ακτίνος, εξέλιξη η οποία είναι γνωστή από διετίας, για όσους παρακολουθούν συστηματικώς τις αμυντικές εξελίξεις στην περιοχή. Πιο … Continue reading Αμυντική βιομηχανία: ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας