28η Οκτωβρίου 1940: Οι μετεκπαιδεύσεις και μυστικές επιστρατεύσεις εφέδρων

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Το Έπος του 1940, δεν ήταν τυχαίο αλλά η στρατιωτική προπαρασκευή της χώρας, έπαιξε κρίσιμο ρόλο. Στα πλαίσια του προγράμματος επανεξοπλισμού και αναδιοργάνωσης του Ελληνικού Στρατού που εγκαινιάστηκε το 1935 με την διάθεση των πρώτων σοβαρών πιστώσεων, η ένταξη στο οπλοστάσιο νέων οπλικών συστημάτων καθιστούσε αναγκαία και την εκτέλεση γυμνασίων μεγάλης … Continue reading 28η Οκτωβρίου 1940: Οι μετεκπαιδεύσεις και μυστικές επιστρατεύσεις εφέδρων