Υπογραφή συμφωνίας της Miltech Hellas με την Raytheon

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου υπέγραψε η ελληνική Miltech Hellas με την Raytheon σύμβαση στο πλαίσιο προγράμματος παροχής ηλεκτροπτικών θερμικών συστημάτων στο Πολεμικό Ναυτικό που απορρέει από την τροποποίηση της Συμφωνίας Αντισταθμιστικών Ωφελών 05/99 της αμερικανικής εταιρείας. Στις 20 Νοεμβρίου 2017 είχε υπογραφεί μεταξύ ΓΔΑΕΕ και Raytheon η ΣΑΩ 01/17, σε εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου … Continue reading Υπογραφή συμφωνίας της Miltech Hellas με την Raytheon